Serviceavtal för elanläggningar

IN Elkontroll - Serviceavtal för elanläggningar

Ansvaret för en elanläggning har innehavaren, det vill säga, den som förfogar över anläggningen. Han eller hon ska se till att den ger nödvändig säkerhet för personer och sakskador. Där har Installatören en uppgift att fylla. Inte minst att lotsa kunden genom labyrinten av alla föreskrifter och standarder.

Bland annat är alla innehavare av elanläggningar som inte är rena privatbostäder skyldiga att ha en dokumenterad rutin över hur och i vilken omfattning de ska utföras sina kontroller.

Det bästa sättet för en innehavare av en elanläggning att leva upp till sitt ansvar är att teckna ett serviceavtal, IN Elkontroll. Regelbunden tillsyn resulterar dessutom i kortare stillestånd, säkrare drift, lägre totalkostnad och minimal brandrisk.

Öka din lönsamhet
Totalkontroll och totalekonomi är två viktiga argument för kunden att teckna ett serviceavtal för sin elanläggning. För Installatören handlar det om att skapa en relation som ger lönsamma och återkommande uppdrag. IN Elkontroll är med andra ord en lösning som är bra för båda parters lönsamhet.

Elinstallationsföretaget kan bland annat hjälpa anläggnings-innehava ren med följande:

Upprätta en rutin enligt ELSÄK-FS 2022:3
Elinstallationsföretaget hjälper innehavaren att upprätta den rutin som är ett föreskriftskrav för innehavaren.

Statuskontroll av elanläggning
Här söker Elinstallationsföretaget efter fel som kan orsaka skada på personer och sakskador.

Kontroller enligt ELSÄK-FS 2022:3
Här kontrollerar Elinstallationsföretaget att anläggningen uppfyller de elsäkerhetsmässiga kraven.

Energibesparande åtgärder
Här ger Elinstallationsföretaget förslag på energibesparande åtgärder.

Serviceavtal för elanläggningen
Det bästa sättet för en innehavare av en elanläggning att leva upp till sitt ansvar är att teckna ett serviceavtal med ett Elinstallationsföretag.

Rutin och riskbedömning

Rutinen innehåller en mängd formkrav och ska grunda sig på en riskbedömning. Många innehavare saknar dock kompetens och kännedom om sitt ansvar. De har heller ingen möjlighet att själva upprätta den tvingande rutinen. Därför kommer innehavaren behöva ett serviceavtal för sin elanläggning.

Genom att använda IN Elkontroll kan Elinstallationsföretaget erbjuda sina företagskunder en komplett tjänst så att de tryggt och säkert kan ge nödvändig säkerhet för personer och egendom samt minska risken för driftavbrott. I den nya utgåvan av IN Elkontroll finns dessutom möjlighet att erbjuda förslag på energibesparande åtgärder.

 

Är du i behov av en elektriker?
Kontakta oss redan idag!

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.